·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Escola

ISO - QUALITAT EN L'ENSENYAMENT


CERTIFICACIÓ DE QUALITAT

ISO. 9001:2008

_____________________________________________

 

GESTIÓ DE LA QUALITAT

EN L'ENSEYAMENT

 

L’Escola Mare de Déu del Roser, el febrer de 2011,  va rebre la certificació de qualitat segons la norma ISO.9001:2008. Certificació que hem anat renovant any rera any, sent la darrera certificació el juny de 2016. Aquest sistema ens ajuda a planificar, desenvolupar i avaluar sistemàticament les nostres activitats, posant tots els recursos que tenim al nostre abast per tal de fer realitat aquest compromís.

La implantació d'aquest model de gestió cerca la millora contínua de l'eficàcia del nostre treball diari i pretén adequar-lo a les necessitats educatives de l'alumnat, les famílies, l'equip humà del nostre centre

Aquest projecte s’ha dut a terme conjuntament a totes les escoles de les RR. Adoratrius d’Espanya, fet que comporta una acreditació de Qualitat Multisite. 

Aquesta política de qualitat té una revisió periòdica per tal d’assegurar  la seva vigència i el seu compliment.

 

POLÍTICA DE QUALITAT  

La nostra política de Qualitat es concreta en els següents punts:

 • Tenir en compte la nostra MISSIÓ / VISIÓ / VALORS.  
 • Treballar amb un model eficient de planificació i gestió de processos i recursos.  
 • Proporcionar una sèrie d’eines de control i millora que garanteixin avaluar i millorar els resultats a partir de dades objectives.  
 • Afavorir el desenvolupament i integració d'iniciatives innovadores i de qualitat en el funcionament del centre per tal d’estimular el creixement personal i l’excel·lència en tots els seus processos.

L’Equip Directiu assumeix la responsabilitat, el lideratge i el repte de continuar en aquest camí.

 

MISSIÓ DEL CENTRE:

 • Oferir una  educació integral, tot tenint en compte els valors HUMANS i CRISTIANS, ajudant els nostres alumnes a desenvolupar unes bones capacitats personals i acadèmiques i fomentar una bona relació amb tots els membres de la nostra Comunitat Educativa. 
 • Aconseguir que els nostres alumnes siguin futurs ciutadans responsables i solidaris amb competències socials i tècniques capaços d’afrontar els reptes de la societat actual.

 

VISIÓ DEL CENTRE:

 • Ser un Centre reconegut pel seu esperit d’equip, d’innovació pedagògica i de millora continuada

          així com pel seu tarannà obert i acollidor.

 • Ser un Centre que opta per la formació integral dels seus alumnes

          amb una concepció cristiana de la vida i del món.

 • Ser percebuts com una comunitat compromesa amb l’entorn i els seus problemes socials.
 • Treballar conjuntament amb les famílies en el procés educatiu dels seus fills.
 • Aconseguir que l’alumne es sentí estimat i protagonista del seu propi procés educatiu.

 

VALORS DEL CENTRE:

 • Els valors de la nostra escola,  estan inspirats en la figura de Sta. Mª Micaela Desmaisieres,  amb l’objectiu d’atendre i donar resposta a les necessitats de les famílies que ens han confiat l’educació dels seus fills. donant una educació integral als seus fills.
 • El motor de la nostra activitat docent es basa en els valors de l’AMOR, la VERITAT, la RESPONSABILITAT, el COMPROMÍS i la SOL·LIDARITAT.
 • Volem que els nostres alumnes creixin en un clima de llibertat, participació i respecte com a base de les relacions personals, tot promovent la constància, l’esforç en el treball i el sentit crític, l’entrega desinteressada i la solidaritat, amb un esperit de servei constant cap els altres.

 

_____________________________________________