·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Escola

LLENGÜES ESTRANGERES: ALEMANY - ANGLÈS


NOSALTRES I ELS IDIOMES

________________________________________________________

 

ANGLÈS I ALEMANY

L'escola Mare de Déu del Roser ha fet una  aposta molt forta  en l'àrea de Llengües Estrangeres. Tant és així que els nostres superen en un alt percentatge la  mitjana de Catalunya  en les proves de Competències Bàsiques.

 

DUES LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS I ALEMANY

A les nostres classes d'idiomes sempre es fa servir la llengua anglesa o l'alemanya des de la primera sessió.

  L'ANGLÈS: 

  • S'incia a l'etapa d'Infantil ja des de P-3.

 

  • Consta de classes curriculars i 1 hora setmanal només de parla per a Primària i ESO.   A Infantil,  es treballa diàriament l'escolta activa: 

           - Daily Listening   a Infantil. 

           - Oral Session  a Primària. 

           - Speaking  a l'ESO (dos alumnes i un professor).

L'ALEMANY:

  • S'inicia 1r d'ESO, com a segona llengua estrangera.
  • És obligatori  per a tothom.

 

Exàmens Oficials CAMBRIDGE

Des de fa anys, l'escola ofereix els seus alumnes la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials de Cambridge KET i PET (Key English Test i Preliminary English Test) amb l'objectiu de complementar la formació en llengua anglesa dels alumnes amb els seus primers títols oficials.

 

Estades a l'Estranger: LONDRES i BERLÍN

L'escola organitza estades a l'estranger amb un doble objectiu: la inmersió cultural i lingüística en llengua anglesa i alemana per part dels nostres alumnes.

 

Casal d'estiu en anglès: ENGLISH SUMMER CAMP

Jugar, dibuixar, cantar... aprendre i tot en anglès! Ja fa uns anys que la nostra escola, ha cregut en el lleure com a espai d'immersió Lingüística en llengua anglesa. És per això que el nostre Casal d'Estiu és íntegre en anglès i amb professorat nadiu. Aquest Casal està adreçat als alumnes d'Infantil i Primària de l'escola i també obert a alumnes d'altres centres.

 

 

Projectes i Concursos

The Fonix - ESO

L'escola participa també en The Fonix, un concurs anual en llengua anglesa interescolar, organitzat a Catalunya, que pretén estimular i motivar l'aprenentatge d'aquest idioma.

Cada centre assigna a un responsable que en la primera fase s'encarregarà de passar unes proves prèviament descarregades de la web oficial del concurs. L'alumne amb la puntuació més alta de cada nivell educatiu passarà a la fase territorial. En aquesta segona fase es tornarà a passar una sèrie de proves però aquesta vegada de mans dels responsables oficials del concurs. Els alumnes amb la puntuació més alta participaran a la fase final. En aquesta darrera fase, s'escolliran prèvia prova, els vuit millors concursants de cada nivell educatiu.

Resulten molt atractius els premis ja que entre d'altres destaquen: les estades a països de parla estrangera i a "English Summer Camps” a Catalunya. 

 

The Big Challenge - ESO

Un test de 54 preguntes amb quatre possibles respostes. Els nostres alumnes es medeixen a escala Nacional i Europea amb  d'altres centres. Un joc-concurs d'anglès de caràcter pedàgogic que reforça l'interès i la motivació dels alumnes per l'aprenentatge de la llengua anglesa.