·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Escola

Vista del claustre.
3 Fotos

TRETS D'IDENTITAT


ESCOLA OBERTA, DE QUALITAT, INNOVADORA, FAMILIAR I A PROP VOSTRE

______________________________________________________________________________________________

El nostre Caràcter Propi té com a línia d'actuació preferent, la formació integral dels nostres alumnes, fent que siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge tot afavorint la seva autonomia i iniciativa personal per encarar el seu futur personal i professional amb èxit.   D'aquí neix el nostre Caràcter Propi fidel a la pedagogia de l'estima de la nostra fundadora Santa María Micaela.

 

 

PILARS PEDAGÒGICS I  BASES DEL MODEL EDUCATIU

______________________________________________________________________________________________

 

Som una escola:

 • Innovadora: Noves metodologies d'ensenyament: Intel.ligències múltiples, treball per ambients (infantil), projectes, treball cooperatiu, treball interetapa, ús "intel.ligent" de les tecnologies,  plataforma  digital.
 • Vivencial: Intel.ligència emocional, estimulació primerenca, psicomotricitat en anglès, piscina (infantil i primària).
 • ComunicativaEstimulació del llenguatge oral i escrit, Anglès (Daily listening, oral session & speaking), proves oficials Cambridge, Alemany  (2a llengua estrangera), viatges lingüístics (Londres i Berlín), casal d'estiu en anglès.
 • Creativa:Les arts com a vehicle d'aprenentatge. Potenciem la creativitat des de totes les àrees. Pràctica d'instruments, escola de música, cant coral i teatre.
 • Familiar:Propera als vostres fills/es i a vosaltres, atenció personalitzada de l'alumnat (tutories individuals i grupals), departament de psicopedagogia i logopèdia.

 

 

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

______________________________________________________________________________________________

Fer que els nostres alumnes esdevinguin persones preparades acadèmica i humanament adquirint al llarg de la seva escolarització:

 • Habilitats comunicatives: saber expressar-se bé tant a nivell oral com escrit, fomentant el gust per la  lectura  com a base per a l'assoliment dels aprenentatges.
 • Un bon domini dels idiomes: Alemany, Anglès, Català i Castellà.
 • Foment de  l'esperit científic i crític: Bona capacitat investigadora i anallítica, amb bons raonaments lògico-matemàtics.
 • Desenvolupament de la creativitat com a base per a la resolució de  situacions i despertar la sensibilitat i el gust per la bellesa.
 • Bona capacitat d'autoaprenentatge  amb autonomia i  iniciativa personal i emprenedora.
 • Habilitats de lideratge amb una bona presa de decisions.
 • Treball cooperatiu.
 • Acompanyament des de les tutories.
 • Capacitat d'escolta activa, respectuosos amb l'entorn i els altres.
 • Fomentant les ganes d'aprendre al llarg de tota la vida.
 • Alumnes empàtics, tolerants, resilents, positius i feliços.

  

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE

______________________________________________________________________________________________

Específics d'Infantil

 • Potenciació de les bases de la lectoescriptura a través d'activitats vivencials.
 • Estimulació primerenca: gateig, pas de soldat i escala de braquiació.
 • Treball per ambients.
 • Treball per projectes.
 • Treballs per projectes a través de l'art.

 

Llengües

 • Projecte Binding (Universitat de Barcelona) d'eficàcia lectora.
 • Programa d'animació a la lectura.: Xim i Xesca.
 • Participació en els concursos per a joves escriptors Pilarín Ballés i Cobega.

 

Llengües estrangeres

 • Proves Oficials Cambridge.
 • Viatges lingüístics: Londres i Berlín.

 

Ciències

 • Programa d'estimulació de les matemàtiques a través del joc.
 • Participació anual en les proves de nivell en matemàtiques Cangur i Pangea.
 • Participació anual en el concurs  de fotografia matemàtic de l'ABEAM (Associació de matemàtics).
 • Setmana de la ciència.

 

Arts

 • Cant Coral i teatre.
 • Escola de música i pràctica d'Instruments.

 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA - ETAPES EDUCATIVES

______________________________________________________________________________________________

 

EDUCACIÓ INFANTIL

P3 - P4 -P5

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13.00h  i de 15.00 a 17.00h.

Tarda de divendres: treball per ambients.

Acollida matinal des de les 7.30h i tardes.

 

EDUCACIÓ  PRIMÀRIA

De 1r a 6è

De dilluns a divendres de 9 a 13.00h  i de 15.00 a 17.00h. (Amb dos patis al matí).


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

De 1r a 4t.

De dilluns a divendres de 8.15 a 13.00h (excepte dilluns amb entrada a les 9.15h)  i de 15.00 a 17.00h. (Amb dos patis al matí).

 

SERVEIS

Acollida matí (7.30h) i tarda., cuina pròpia, escola de pares, sortides culturals i colònies, extraescolars esportives i culturals.