·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Etapes

Sortida cultural a Empúries
3 Fotos

LES NOSTRES ETAPES EDUCATIVES: SECUNDÀRIA


 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

________________________________________________________

 

L'Equip de mestres i professionals col·labora i treballa a la nostra escola  per oferir una educació coherent i de qualitat als alumnes. D'acord amb el caràcter propi del Centre, el nostre objectiu és que els alumnes assoleixin les Competències Bàsiques i la maduresa suficient per esdevenir responsables i autònoms.

  • Treballem per a l'assoliment d'uns bons aprenentatges tot valorant l' exigència i l'esforç com a eina prioritària per a poder consolidar un bon nivell acadèmic.
  • Treballem per a la responsabilitat i l'autonomia personal.
  • Des de l'escola prioritzem el SABER, EL SABER FER, SABER SER i SABER ESTAR.

 

 

Al nostre centre oferim  dues línies per a cada curs

PRIMER CICLE 1r - A i B 2n - A i B
SEGON CICLE 3r- A i B 4t- A i B

 

 

Matèries i activitats

____________________________________________

 

 

Matèries curriculars

Tutories individuals als alumnes

Agrupaments flexibles

Avaluació contínuada

Preavaluació 

Servei de Psicopedagogia i Biblioteca.

 

 

Sortides, excursions i colònies

Estades a l'estranger:

Londres i Berlín

Crèdit de Síntesi a 1r, 2n, i 3r

Treball de Recerca a 4t d'ESO

 


Idiomes i Proves Oficials

Alemany com a segona llengua estrangera

Speaking, conversa en anglès (2 alumnes i un professor)

Proves Oficials d'anglès Cambridge

 

 

Noves tecnologies a l'educació

Aules digitals (aules equipades amb pissarra digital)

Tauletes digitals 

Professorat format en metodologia web 2.0 

 

 

Projectes Educatius Innovadors

Projectes matemàtics

Projectes d'intercanvi artístic

 

 

 

Matèries Complementàries

Taller de comunicació

Taller de tecnologia

Laboratori