·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Notícies

ELS BENEFICIS DEL TREBALL PER PROJECTES

21-07-2021

A l'Escola Mare de Déu del Roser hem fet una important aposta pel treball per projectes. Una manera de treballar que proporciona moltes coses bones. I és que el treball per projectes fa que els nous aprenentatges se sumin als coneixements previs, afavorint la curiositat i generant nous interrogants que voldran ser resolts. I això, sense cap mena de dubte, permet el desenvolupament de la memòria, la iniciativa, l'autoregulació, l'anticipació, la presa de decisions o l'escolta d'altres punts de vista que, en definitiva esdevindran claus per guiar i organitzar la mateixa conducta, així com el desenvolupament en etapes posteriors.

La societat actual, dins la seva complexitat i pluralitat, amb constants canvis socials, econòmics i tecnològics ha comportat un replantejament important en procés ensenyament-aprenentatge. Aquesta nova concepció ha forçat la necessitat de vetllar per una formació integral de l'alumne. De vetllar pel seu desenvolupament en les competències per a la vida quotidiana des d'un enfocament globalitzador. El treball per projectes, íntimament lligat al treball cooperatiu, en aquest sentit, implica l'aprenentatge entre iguals. Promou la necessitat de relació i l'evolució de conductes com el diàleg, l'empatia, el respecte, la col·laboració, entre altres. I, en conseqüència, ajuda a millorar les actituds i els aprenentatges de l'alumnat. 

L'educació, per tant, ha d'incidir en la capacitat d'organitzar, interpretar, donar sentit i assimilar críticament. I, sens dubte, vetllar per donar resposta a l'aparició de nous perfils professionals. És per això que l'aprenentatge basat en projectes esdevé una eina molt útil a l'aula, ja que potencia l'aprenentatge de presa de decisions, de tractament de la informació i d'autoavaluació per conèixer què sabem, què no sabem i com podem plantejar-nos nous objectius. 

La metodologia de l'aprenentatge basat en el treball per projectes promou l'autoaprenentatge -sigui quin sigui el ritme de l'alumne-, l'autonomia personal i el treball en equip, aspectes clau per potenciar les capacitats personals. Els alumnes poden prendre decisions i donar resposta a plantejaments amb objectius específics en funció dels seus interessos i necessitats. Mentre en l'activitat individual s'aconsegueixen els objectius personals, independentment dels objectius grupals; en l'activitat grupal, concebuda sota una estructura cooperativa, l'objectiu només s'assoleix si l'aconsegueixen totes les persones. En aquesta organització, l'aprenentatge basat en el treball per projectes troba la seva raó de ser per ser possible.

La interdisciplinarietat, permet connectar i relacionar continguts de diferents àrees, ja que tenen objectius i usos comuns. I això afavoreix la implicació de xarxes neuronals, més grans i més extenses. Per altra banda, més enllà del treball per projectes purament tradicional, l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula, han afavorit l'adquisició d'aquesta experiència pròpia, però al mateix temps grupal

Vols conèixer com és el treball per projectes a l'Escola Mare de Déu del Roser? Visita la secció de notícies de la nostra web i descobreix-ne els detalls. Fes click, aquí


Xarxes socials: