·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Notícies

LA COMUNICACIÓ EN EL PROCÉS D'APRENENTATGE

21-10-2021

La comunicació és l'eina fonamental perquè els nens/es creixin en un ambient en el qual predomina la participació, la llibertat d'expressió i la facilitat de relacionarse. Sense dubte, una bona comunicació entre pares/mares i fills/es, en l'àmbit escolar i amb els/les  companyes  ajuden al fet que puguin tenir una mentalitat positiva, col·laborativa i fonamental per al seu desenvolupament personal. 

A l'Escola Mare de Déu del Roser som un espai educatiu obert, de qualitat, innovador i familiar, per això tenim molt en compte la importància de la comunicació en el procés d'aprenentatge dels nostres alumnes. Recordem que el nostre caràcter propi té com a línia d'actuació preferent la formació integral dels alumnes, afavorint la seva autonomia i la iniciativa personal per encarar el seu futur amb èxit. Això només s'aconsegueix incentivant una bona comunicació des del principi, i sobretot des de l'àmbit educatiu. 

La comunicació és un dels pilars fonamentals en el procés d'aprenentatge de qualsevol nen o nena. Els pares/mares són els responsables de crear un clima adequat i de ser persones comunicatives, prenent consciència de la importància de parlar, escoltar a l'altre i transmetre la informació de la manera correcta. Perquè la comunicació funcioni aquesta ha de ser bidireccional, és a dir, els nensi nenes també han de participar del procés, comunicant tot allò que hagin de dir. Tots els éssers humans necessiten a l'altre per desenvolupar-se i créixer com a persones i intel·lectualment, per això el procés comunicatiu és bàsic i necessari en l'educació dels nostres fills i filles. 

Educar-los en una bona comunicació i facilitar-los aquestes eines els servirà per relacionar-se amb el seu propi ésser i amb el seu entorn, utilitzant tots els sentits: el llenguatge articulat, les mirades, els gestos i altres elements propis del procés comunicatiu que ens relacionen els uns amb els altres de forma continuada. 

La comunicació amb l'entorn social i escolar influeix en el concepte que l'estudiant té de si mateix, cosa que afectarà al seu rendiment escolar i a tenir una autoestima sana, fomentant la dignitat de l'ésser humà, millorant la seva qualitat de vida i ajudant-lo a enfrontar-se a diferents situacions. 

A l'Escola Mare de Déu del Roser sabem que la comunicació és fonamental en l'aprenentatge i el camí de creixement personal dels alumnes, reforçant o reconstruint el concepte que tingui de si mateix, per això volem ser una escola innovadora que utilitza noves metodologies d'ensenyament comunicatiu com el treball per ambients i per projectes, el treball cooperatiu, entre d'altres. Una de les nostres grans eines comunicatives és l'estimulació del llenguatge oral i escrit, i l'ensenyament d'idiomes (anglès i alemany). 

Tots els alumnes seran capaços de millorar les seves habilitats comunicatives a través de l'expressió tant sigui de forma oral o escrita, fomentant el gust per la lectura com a base per a l'assoliment dels seus aprenentatges alhora que  desenvolupar  la capacitat d'escolta activa amb respecte amb l'entorn i els/les altres, i en definitiva, formant persones empàtiques  tolerants, resilients, positives i felices. 

Si vols saber més sobre el nostre model educatiu i el paper que juga la comunicació en els vostres fills i filles no dubtis en contactar amb nosaltres, estarem encantats de resoldre tots els vostres dubtes! 


Xarxes socials: