·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Notícies

CONEIX EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE L'ESCOLA

04-08-2021

Vivim en un món totalment globalitzat. És per això que, com a escola tenim la responsabilitat de comptar amb un projecte lingüístic sòlid adaptat al moment actual i obert al canvi. Al recer d'una societat en constant desenvolupament i en la que com educadors la nostra tasca és molt important, clau podríem dir. I és que aprendre idiomes constitueix una gran eina que permet a l'alumne desenvolupar diferents habilitats i progressar com a estudiant al mateix temps que el prepara per formar part d'aquest món connectat, obert i en constant canvi. 

Avui dia resulta imprescindible aprendre altres idiomes, ja que en la majoria de les àrees de coneixement i desenvolupament humà s'utilitzen altres llengües. Per això podem afirmar que l'aprenentatge de diferents idiomes per als estudiants és una necessitat primordial. És una inversió de futur, ja que aquest aprenentatge no només fa créixer la possibilitat d'aconseguir un millor treball sinó que enriqueix la vida social i cultural. De fet, el desenvolupament aconseguit per les noves societats, exigeix el domini de diferents llengües. I això suposa un gran desafiament per l'escola, ja que des d'aquí, el nostre projecte lingüístic, ha de donar l'empenta a l'estudiant per sentir-se part i atrevir-se a formar part d'un món on estem en permanent comunicació amb altres països amb llengües diferents. 

L'objectiu del projecte lingüístic de l'Escola Mare de Déu del Roser garanteix la competència comunicativa de l'alumnat en les tres llengües obligatòries (català, castellà i anglès) i ofereix la possibilitat d'estudiar una segona llengua estrangera (alemany) al llarg de la Secundària. La llengua vehicular principal és el català. Tot i que el castellà i l'anglès s'inicien des de l'etapa d'Educació Infantil. A partir de P3, diferents matèries i activitats tenen l'anglès com a llengua vehicular perquè el seu ús estigui normalitzat i aconseguir la desitjada competència expressiva de l'alumnat. 

A les nostres classes d'idiomes sempre es fa servir la llengua anglesa o l'alemanya des de la primera sessió. En el cas de l'anglès la dedicació horària setmanal a l'estudi de la llengua anglesa s'incrementa gradualment en les diferents etapes, a mesura que l'infant va avançant de curs. 

 

Pel que fa a l'alemany, s'inicia a 1r d'ESO, com a segona llengua estrangera i és obligatòria per a tothom. A l'ESO, a més a més, s'organitzen estades a l'estranger amb un doble objectiu: la immersió cultural i la lingüística en llengua anglesa i alemanya per part dels nostres alumnes. A 3r d'ESO es porta a terme un viatge a Londres i a 4t d'ESO, a Berlín. 

 

Un altre punt interessant a destacar és que de fa anys, a l'escola també oferim la possibilitat de fer els exàmens de Cambridge: KET i PET (Key English Test i Preliminary English Test) amb l'objectiu de complementar la formació en llengua anglesa dels alumnes amb els seus primers títols oficials. Les recomanacions es fan a partir de 6è de Primària. Els resultats dels nostres alumnes en aquests exàmens oficials, així com a les proves d'avaluació externes (competències bàsiques de 6è, competències bàsiques de 4t d'ESO), són molt bons i superen en un alt percentatge la  mitjana de Catalunya.

I a l'estiu, un cop finalitzades les classes, els alumnes de l'escola de les etapes d'Infantil i Primària, poden participar en el nostre casal d'estiu íntegre en anglès organitzat per professorat nadiu. El casal, a més a més és obert a alumnes d'altres centres i contempla activitats que estimulen l'aprenentatge de la llengua anglesa, entre altres habilitats. 

Com heu vist, a l'Escola Mare de Déu del Roser hem fet una important aposta. Considerant que l'aprenentatge d'altres idiomes permet enriquir la vida, experimentar noves idees, exercitar la ment, beneficiar-se de la diversitat cultural mundial, obtenir beques per estudiar a l'estranger, treballar en una empresa transnacional, a més d'una capacitat per a expressar-se davant els altres d'una manera comprensible, augmentant així les relacions socials. Descobreix més detalls sobre el Projecte lingüístic de l'Escola Mare de Déu del Roser, aquí. I si, com a pare, mare o tutor vols més informació, no dubtis a contactar amb nosaltres. 


Xarxes socials: