·  TEL. 93 453 10 80 · EMAIL info@escolamarededeudelroser.com
 · 

Notícies

EDUCAR EN LA CREATIVITAT: LA CREATIVITAT A L'AULA

04-08-2021

Educar en la creativitat és educar pel canvi. És un dels pilars fonamentals de la nova educació i nosaltres com escola a l'avantguarda de les noves metodologies de l'ensenyament apostem per una educació on la creativitat és present en totes les àrees. Entenem la creativitat com la capacitat d'aportar solucions originals als diferents reptes, esdeveniments o problemes que es plantegen a l'aula. A partir de la generació d'idees, conceptes o, per exemple, associacions entre idees i conceptes. I partim de la idea que la creativitat es pot aprendre i desenvolupar si s'utilitzen els recursos i estratègies adequades. 

La creativitat o pensament original és un procés que sorgeix de la imaginació. Les persones creatives es caracteritzen per ser inquietes, curioses, analítiques, sintètiques… Per això, des de l'Escola Mare de Déu del Roser considerem que és molt important desenvolupar la creativitat dels nens i nenes. No sols per ajudar-los en la seva trajectòria acadèmica, sinó per afrontar el seu futur d'una forma autònoma, totalment adaptada a la societat canviant en la qual vivim. La creativitat com a inquietud, proporciona confiança i seguretat que neix instintivament quan els nens saben o aprenen a fer a través de les seves capacitats, a partir dels seus talents. És per això que des de l'escola creiem que és tan important fomentar la creativitat com ajudar als nostres alumnes a descobrir els talents innats en cadascun d'ells. 

Educar en la creativitat, per tant, aporta beneficis incomptables i per això és important treballar-la des de l'Etapa Infantil. Un dels principals és que millora l'autoestima. I, en conseqüència, desenvolupa la capacitat de comunicació, es milloren les relacions socials i la integritat personal. Per altra banda, també reforça l'autonomia i la seguretat. I és que el concepte està associat als processos d’innovació, originalitat… Els nens i nenes tenen un gran potencial creatiu i les escoles han de ser capaces de generar l'ambient propici, a través d'un projecte educatiu ple d'activitats que posin en marxa l’ús de la creativitat. I per això és necessari facilitar eines i recursos per a desenvolupar tot el seu potencial creatiu, però sempre des de la llibertat, el respecte i la no imposició. 

És tan positiu educar en la creativitat que, són molts els estudis que en parlen i demostren la importància del desenvolupament i ús de la creativitat en diferents contextos. La creativitat està influenciada per tres components: el domini de la tasca, les destreses creatives i la motivació (intrínseca i extrínseca) que influeixen en els nivells de creativitat. La creativitat és, per tant, una activitat humana molt important en l'actualitat, ja que l'entorn no deixa de canviar i la tecnologia no para d'evolucionar. L'adaptació al canvi i voler donar resposta als nous reptes exigeix un alt nivell de creativitat. 


En definitiva, educar en la creativitat implica, per part dels professors, posar en marxa una sèrie de mecanismes que permeten fomentar l’autovisió creativa dels alumnes, identificar les seves habilitats creatives i fomentar la creativitat a partir del desenvolupament d’habilitats com la curiositat. Si voleu saber com eduquem en la creativitat a l'Escola Mare de Déu del Roser no us perdeu la secció de notícies de la nostra web on trobareu informació del nostre dia a dia a l'escola i com la creativitat és un element sempre present en totes les àrees.


Xarxes socials: